Board games  ·  Swings  ·  Jigsaw building blocks  ·  Rocking horse  ·  Skittles  ·  Cots and cradles  · 
Pastry board  ·  Blackboard  ·  Rack wagon  ·  Summer sets  ·  Physical movement games

Plastic swing
lght. / wdth. / dpth.: 30cm / 30cm / 21cm

Wooden swing
lght. / wdth. / dpth.: 33cm / 33cm / 20cm

Wooden swing + cushion
lght. / wdth. / dpth.: 33cm / 33cm / 20cm

Wooden swing + colour
lght. / wdth. / dpth.: 33cm / 33cm / 20cm

Swing - horse
hght.: 30cm, Seat: 30cm / 30cm
Design protected in the Patent Office

Garden swing
lght. / wdth. / hght.: 45cm / 22cm / 4cm

Błażej Maleszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Błażej Maleszewski FIRMA MALIMAS w Węgrowie informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka - Huśtawka Drewno Kolor, kod EAN 5906749154149 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na deformację zespołu huśtawkowego(w trakcie utrzymania masy 200kg, siedzisko odłączyło się od środka zawieszenia),nieprawidłową wysokość poziomej części drążka zabezpieczającego nad siedziskiem oraz zastosowanie niewłaściwego systemu montażu,co stwarza ryzyko upadku i odniesienia przez użytkownika urazu i obrażeń fizycznych oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów

Firma MALIMAS w Węgrowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka - HUŚTAWKA DREWNO + PODUSZKA, kod EAN 5906749154194 nie spełnia wymagań określonych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność otworów stwarzających niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy i szyi oraz ze względu na deformację zespołu huśtawkowego, siedzisko odłączyło się od środka zawieszenia, brak urządzenia zapobiegającego spadnięciu dziecka z siedziska oraz zastosowanie niewłaściwego systemu montażu, który został rozłączony na poszczególne części. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów